Wehrmachthuisje Someren-Heide

Financiele ondersteuning voor educatie Wehrmachthuisje


Educatie en het verstrekken van informatie is een belangrijk doel van Stichting Wehrmachthuisje Someren-Heide. Om dit te kunnen bekostigen wordt de stichting ondersteund door Brabant Remembers, een intiatief van het Vfonds.

In de zoektocht naar financiële middelen om scholen educatie aan te kunnen bieden en de verhalen van de Tweede Wereldoorlog door te kunnen vertellen, is Stichting Wehrmachthuisje Someren-Heide terecht gekomen bij Brabant Remembers. Brabant Remembers is een initiatief van het Vfonds om verhalen van de Tweede Wereldoorlog te verzamelen en toegankelijk te maken.

Het Vfonds is een nationaal fonds voor vrede, vrijheid en veteranenzorg. Zij richten zich op:

  • Erkenning voor en waardering van veteranen en andere geüniformeerden (in overheidsdienst)
  • Het levend houden van de herinnering aan oorlog en vredesmissies, het herinneren, herdenken en gedenken van slachtoffers van conflicten en het vieren van de vrijheid.
  • Dit alles met het oog op de instandhouding van vrede, democratie en stimuleren van de internationale rechtsorde.

Het vfonds wil met voorlichting, educatie en publiciteit respect en waardering van de maatschappij winnen voor veteranen en andere geüniformeerden die in dienst van de Nederlandse overheid, waar ook ter wereld, betrokken zijn geweest bij internationale vredesoperaties. Om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden, ondersteunt het vfonds oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Zo draagt het vfonds bij aan de kennis over operaties en de gevolgen ervan voor burgers en de mensen in uniform die voor vrede en veiligheid zorgen. Naast herdenken moet de bevrijding, vrijheid en vrede vooral ook gevierd én gewaarborgd worden. Wat o.a. zichtbaar is door de steun aan een aantal herdenkingsprojecten op 4 mei, en de bevrijdingsfestivals door het hele land op 5 mei.

Partnerships en samenwerkingsverbanden met andere organisaties worden steeds nadrukkelijk opgezocht om hun missie te bereiken.

Brabant Remembers / Vfonds

Rabobank Clubkas Campagne

Ook dit jaar doet Stichting Wehrmachthuisje Someren-Heide weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Het bestedingsdoel is de inrichting van het wehrmachthuisje dat ingezet gaat worden om scholen lessen aan te bieden die gaan over de tweede wereldoorlog. Breng uw stem uit op ons, die kunnen wij zeer goed gebruiken. Mocht u nog een stem over hebben en u weet niet waarvoor u die in wilt zetten? Heemkundekring de Vonder Asten-Someren, waar het idee van de restauratie van het Wehrmachthuisje is ontstaan, kan uw stem ook zeer goed gebruiken.

Rabobank Clubkas Campagne

ANBI status.

De belastingdienst heeft Stichting Wehrmachthuisje Someren-Heide per 15 maart 2018 de culturele ANBI status toegekend.