Wehrmachthuisje Someren-Heide

Stichting Wehrmachthuisje Someren-Heide

Op 15 maart 2018 is Stichting Wehrmachthuisje Someren-Heide opgericht met als doel het wehrmachthuisje in Someren-Heide te behouden.

Het wehrmachthuisje dient allereerst gerestaureerd te worden. De stichting heeft voor ogen om de beleving zoals die tijdens de tweede wereldoorlog geweest is zo veel mogelijk terug te brengen. Na de restauratie kunnen scholen het huisje bezoeken ter ondersteuning van het onderwijs en geïnteresseerden kunnen tijdens een bezoek informatie opdoen over de luchtoorlog boven Someren en de rol van een wehrmachthuisje hierin.

Om deze restauratie uit te kunnen voeren is Stichting Wehrmachthuisje Someren-Heide geheel afhankelijk van vrijwilligers, geschonken materialen en giften van stichtingen, bedrijven en particulieren. Indien u interesse heeft om op één van genoemde manieren een bijdrage te leveren, kunt u contact opnemen met de stichting via de contactpagina.

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit 4 leden. Er is nog een vacature voor een 5e bestuurlid. De kandidaat heeft affiniteit met de tweede wereldoorlog en komt bij voorkeur uit Someren-Heide of heeft daar een sterke band mee. Mocht u interesse hebben om de vacature op te vullen, kunt u ook contact op nemen met de stichting via de contactpagina.

Het bestuur heeft 2 ondersteunende vrijwilligers. Eén met achtergronden in cultureel erfgoed en archieven en één met achtergronden in militair erfgoed en landschap

Bestuursleden
Gerard Verdonschot voorzitter  
Saskia van Rooij secretaris  
Peter de Graaff penningmeester  
Ad van Seggelen bestuurslid  
Harrie Muijen bestuurslid  
     
Ondersteunend vrijwilliger
Hans van de Laarschot    
Rick Krosenbrink    

Doelstelling

De visie van Stichting Wehrmachthuisje Someren-Heide is dat het wehrmachthuisje in Someren-Heide behouden moet blijven om daarmee een stukje historie zichtbaar te maken en een bijdrage te leveren om verhalen uit de tweede wereldoorlog in stand te houden. Tevens draagt het behouden van het wehrmachthuisje bij aan het onderwijs van de schooljeugd en biedt het informatie aan geïnteresseerden van alle leeftijden.

Zodra de restauratie voltooid is moeten scholen de mogelijkheid hebben om met leerlingen het wehrmachthuisje te bezoeken en met behulp van een digitaal schoolbord en aanwezig les- en informatiemateriaal onderwijs te geven over de tweede wereldoorlog. Tevens moeten geïnteresseerden van alle leeftijden de mogelijkheid hebben om het huisje te bezichtigen en informatie op te doen over hetgeen zich afgespeeld heeft in Someren-Heide tijdens de tweede wereldoorlog.


ANBI status

De belastingdienst heeft Stichting Wehrmachthuisje Someren-Heide per 15 maart 2018 de culturele ANBI status toegekend. Klik hier voor het beleidsplan van de stichting, hier voor het activiteitenoverzicht van 2018 en hier voor het financieel overzicht van 2018. Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel is het mogelijk dat zij een vergoeding krijgen voor kosten die zij redelijkerwijs gemaakt hebben in de uitoefening van hun functie. Omdat de stichting nog niet zo lang geleden opgericht is, is er nog geen financiëel verslag.