29-12-2021 | Noud Lemmen benoemd tot Zùmmerse Mens 2021

Noud Lemmen vrijwilliger bij het Wehrmachthuisje is tot 29e Zùmmerse Mens benoemd.
Noud is vanaf de jaren zeventig als vrijwilliger actief is bij diverse Somerense verenigingen. Hij is vooral een doener. Hij werkt het liefst in teamverband met andere vrijwilligers die gelijkgestemd zijn. Dat wil zeggen, die bereid zijn om ook de handen uit de mouwen te steken.

Noud is vanaf het begin betrokken geweest bij de restauratie van het Wehrmachtshuisje. Zowel bij de sloop, het ophalen van de materialen en de opbouw verleende hij zijn medewerking. Ook bij het wind- en waterdicht maken door Defensie was hij elke dag aanwezig, om de ideeën van de stichting te bewaken. Sinds de opening gaat Noud bijna iedere week een keer langs om te kijken of alles in orde is. Hij draait de klok op, zet de ramen open om te luchten en kijkt of er gebreken naar boven gekomen zijn. Daarnaast ondersteunt hij bij de rondleidingen met het openen van de luiken, het plaatsen van infoborden en het verzetten van de overkapping van het zoeklicht. Noud is van grote waarde voor onze stichting.

Op de lijst van vele verdiensten van Noud als vrijwilliger staat verder nog het volgende:
– Noud heeft in de periode 1988-2003 als vrijwilliger mee het onderhoud van de velden van SV Someren verzorgd.
– Bij Vogelasiel Someren (van Toon Smits) heeft Noud ruim 5 jaar (2003-2008) de vogels gevoerd en de kooien hersteld/ gemaakt.
– In de periode 1975-1995 was Noud op meerdere fronten actief bij Wielerclub De Zwaluw. Daar was hij mede verantwoordelijk voor het uitzetten van het parcours en het bijhouden van het magazijn en het beheer van de dranghekken. Verder zorgde Noud voor de jurybus en was hij verkeersregelaar.
– Noud werd in oktober 2012 in het zonnetje gezet door het bestuur van Buurtwerkplaats De Springplank waar hij op dat moment 12,5 jaar actief was als vrijwilliger. Hij gaf er mee leiding en bood ondersteuning bij het machinebeheer. Hij was hulpverlener BHV en zorgde er op tijd voor de koffie.
– Ook bij Heemkundekring De Vonder was Noud een graag geziene vrijwilliger. In de periode 2009-2020 vervulde hij diverse functies:  Hij was beheerder, zette koffie voor de bezoekers, deed boodschappen en ander huishoudelijk werk.
– Noud stak bij diverse projecten de handen uit de mouwen. Zo was hij onder meer betrokken bij de bouw van de waterpomp op De Postel, het terugbrengen van De Troubadour (van Leerrijk) naar de Postelstraat, het opknappen van het bankje bij de Petrusschool en het opknappen van het gildealtaar en het plaatsen ervan in de toren van de Lambertuskerk voor het St. Jorisgilde.
– In gemeenschapshuis De Weijers zorgt Noud al 7 jaar voor de koffie en is hij mede verantwoordelijk voor het onderhoud.
– Noud is vanaf 2016 lid van de kerststalgroep, die jaarlijks de kerststal voor het gemeentehuis opbouwt en beheert. Noud zorgt voor het aanleveren van onder andere hooi en stro en steeds wisselende gebruiksvoorwerpen (passend in de stal) die beschikbaar worden gesteld door de Heemkundekring. Noud is bij deze club een echt manusje-van-alles.
– Tot voor kort was Noud vrijwilliger bij Savant Sonnehove. Hij begon in 2013 als wandelvrijwilliger bij de dagbehandeling. Noud zorgde elke dinsdagochtend in de maanden april tot november, dat de rolstoelen paraat stonden voor de wandeling in de middag. Hij zorgde dan dat de banden waren opgepompt, er een goed kussen in de rolstoel zat en dat de voetsteunen prima werkten. In de middag kwam hij dan terug voor het wandelen. Eerst als rolstoelchauffeur en later in de jaren als brigadier, zodat iedereen veilig over kon steken. Daarnaast stond hij altijd klaar om de zeldzame klusjes op te knappen. Hij vervulde de rol van Sinterklaas, organiseerde mee de vrijwilligersbarbecue en zette de kerstboom op. In juli 2020 is hij hier noodgedwongen mee moeten stoppen, omdat hij als mantelzorger – tot op de dag van vandaag – actief is voor zijn echtgenote.

Noud Lemmen is een aimabele en bescheiden man die niet op de voorgrond staat, maar wel zijn steentjes heeft bijgedragen aan de maatschappij in zijn algemeenheid en die van Someren in het bijzonder. De gemeenschap Someren heeft al vijftig jaar dankbaar gebruik kunnen maken van de vrijwillige diensten van Noud. Het is een bijzondere vrijwilliger, voor wie niets te veel is. Naast het helpen van anderen zet Noud zich vanwege zijn thuissituatie de laatste jaren ook in als mantelzorger.


27-12-2021 | Slachtoffers vliegtuigcrash Provinciale weg herdacht

Op 27 december 1941 omstreeks 20:30 u. crashte langs de Provinciale weg in de omgeving van het Keelven een Vickers Wellington Mk. 1c. Deze Britse bommenwerper was opgestegen vanaf RAF basis Feltwell Nortfolk, met als doel Düsseldorf. Er werd een geslaagd bombardement uitgevoerd.
Op de terugweg werd het toestel aangevallen door een Messerschmit BF 110 van de tweede groep Nachtjagdgeschwader 1.

Van de 6 bemanningsleden kwamen er 5 om het leven.
T. Purdy               28 jaar                  Verenigd Koninkrijk
M.J. Cronin         21 jaar                  Nieuw-Zeeland
R.S. Scarlett        27 jaar                  Australië
W.J. Poulton       26 jaar                  Verenigd Koninkrijk
R.F. Aldous         ??                           Verenigd Koninkrijk

Het 6e bemanningslid S. Barraclough (leeftijd onbekend) uit het Verenigd Koninkrijk overleefde de crash en werd krijgsgevangen genomen.

Vrijwilligers van het Wehrmachthuisje stonden stil bij de slachtoffers van deze vliegtuigcrash, vandaag 80 jaar geleden en legden bloemen bij het herdenkingsmonument. Het herdenkingsmonument is in juli 2021 eveneens door de vrijwilligers van het Wehrmachthuisje onthuld in bijzijn van leden van de Royal Air Forces Association.


18-11-2021 | €392,49 van Rabo ClubSupport.

Ook dit jaar is er weer volop gestemd met de Rabo ClubSupport. Dit jaar heeft het ons €392,49 opgeleverd. Dit bedrag willen we besteden aan het project ‘de kapschuur’. Die willen we plaatsen bij het huisje om spullen, die te maken hebben met de bewoning van het Wehrmachthuisje na de Tweede Wereldoorlog, tentoon te kunnen stellen.

Wij willen iedereen die op ons gestemd heeft en de Rabobank, hartelijk bedanken.


17-11-2021 | Vacatures Wehrmachthuisje

Wij hebben enkele vacatures open staan. Het gaat om een rondleider Wehrmachthuisje en een groenmedewerker monumenten. Wilt u hier meer over weten? De vacatures staan in de vacaturebank van Onis Welzijn.
Rondleider Wehrmachthuisje
Groenmedewerker monumenten


30-9-2021 | Zilveren bokaal voor Stichting Wehrmachthuisje Someren-Heide

Stichting Wehrmachthuisje Someren-Heide nam op donderdag 30 september een bijzondere zilveren bokaal in ontvangst. Die krijgen we in bruikleen van heemkundekring De Vonder Asten-Someren. Na overleg met de heemkundekring wordt de bokaal tentoongesteld in het Wehrmachthuisje.

Jaren terug is er op een afvalhoop op het kerkhof in Someren een zilveren bokaal gevonden met twee inscripties, één uit 1913 en één 1942. De oudste tekst, uit 1913, is ‘Zur Silberhochzeit gewidmed von der Rennbahnverwaltung Hoppegarten 1888 23 Februar 1913’. De tweede tekst, uit 1942, vermeldt ‘Dem Nachtjagdgeschwader 1 zum 26. Juni 1942 Der letzte Führer der Jagdstaffel Boelcke’. Daarnaast zijn twee afgebeelde medailles te zien; ‘Pour le Mérite’ (ook wel Blauer Max), de hoogste Pruisische onderscheiding voor dapperheid en het ridderkruis met eikenloof.

Meer informatie over deze bokaal is te zien in het Wehrmachthuisje.