8-7-2020 | Bezoek aan het Wehrmachthuisje is weer mogelijk.

Nu heel Nederland weer een beetje open gaat, doen ook wij onze deuren weer voorzichtig open. De geplande inloopdagen voor kleine groepen en individuelen gaan dit jaar nog niet door, maar het is wel weer mogelijk om met een groep van maximaal 10 personen het Wehrmachthuisje te bezoeken. Hiervoor moet wel een afspraak gemaakt worden. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om dit mogelijk te maken:

 • Wij verzoeken bezoekers om thuis te blijven indien zij Corona gerelateerde klachten hebben.
 • Wij vragen bezoekers hun handen te ontsmetten bij aankomst.
 • Er mogen maximaal 10 bezoekers tegelijk op het terrein.
 • Er mogen maximaal 4 bezoekers tegelijk in het huisje.
 • Wij vragen bezoekers voldoende afstand te houden van onze vrijwilligers en elkaar.

8-6-2020 | Piet Greijmans, gouden sponsor Wehrmachthuisje, overleden

Op vrijdagmiddag 5 juni 2020 is gouden sponsor van het Wehrmachthuisje Piet Greijmans overleden.

Piet heeft op een bijzondere manier meegewerkt om de restauratie van het Wehrmachthuisje mogelijk te maken. Voor de huisvesting van de militairen die geholpen hebben met de restauratie heeft hij zijn groepsaccomodatie, kamp-bivakboerderij Greijmans, beschikbaar gesteld. Ook voor de barbecue voor vrijwilligers en defensie konden we daar terecht. Piet was zeer geïnteresseerd en was op de kijkdag voor omwonenden dan ook van de partij. Toen defensie een aantal maanden later weer terug kwam konden ze weer in de groepsaccomodatie terecht. Piet had voornemens om ook tijdens de officiële opening van de partij te zijn om het resultaat te bezichtigen. Op die dag moest hij wegens ziekte verstek laten gaan en helaas heeft hij niet meer de mogelijkheid gehad om het resultaat met eigen ogen te bekijken.

Wij wensen Door, Peter, Johan, Lian en de overige familieleden heel veel sterkte om dit verlies te kunnen verwerken.


3-6-2020 | Inloopdag 7 juni afgelast. Hou website en facebook in de gaten voor hervatting rondleidingen

In de situatie rond het coronavirus beginnen we wat van onze vrijheid terug te krijgen. De inloopdag van 7 juni is nog afgelast, maar we zijn op dit moment aan het bekijken of we met een aantal maatregelen de rondleidingen kunnen hervatten. Hou hiervoor de website en facebook in de gaten.


24-4-2020 | Koninklijke onderscheiding voor John Henkes.

John Henkes (73) uit Someren-Heide ontving op vrijdag 24 april de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Dilia Blok kwam hem dat mededelen bij hem thuis aan de Kerkendijk. John Henkes is binnen de gemeenschap van Someren-Heide alom bekend en zet zich al jaren in om de leefbaarheid van de kleine gemeenschap op allerlei gebieden te verbeteren.

Een opsomming van zijn verdiensten:

 • 2005-2017: Voorzitter Dorpsoverleg Someren-Heide. In deze functie heeft John zich ingezet voor de realisatie van het IDOP (Integrale Dorps Ontwikkelingsplan) en was hij medeoprichter van de SHop, een door vrijwilligers gerunde dorpswinkel.
 • 2015-heden: Coördinator Beheerscommissie De Bunt. Op vele fronten zet John zich in voor gemeenschapshuis De Bunt.
 • 2013-heden: Organisator cursussen en docent bij Computerclub Senioren Someren-Heide.
 • 1990-2015: Bestuurslid Agrarische Dagen Someren.
 • 2006-2016: Voorzitter commissarissen Fanfare St. Jozef/Muziekvereniging Someren-Heide.
 • 1991-2000: Voorzitter Tennisvereniging SVSH.

Sinds 2018 Is John ook actief als vrijwilliger bij Stichting Wehrmachthuisje Someren-Heide. Hij is lid van educatiegroep waarin hij rondleidingen verzorgt, interviews afneemt en educatie/informatie samenstelt en hij zet zich in om de bereikbaarheid van het Wehrmachthuisje te vergroten.


24-3-2020 | Inloopdagen 13 april (2e paasdag) en 2 mei afgelast.

In verband met de situatie rond het coronavirus zijn de inloopdagen van 13 april (2e paasdag) en 2 mei afgelast. De gezondheid van onze vrijwilligers en bezoekers is het allerbelangrijkst. Stichting Wehrmachthuisje Someren-Heide hoopt u zo spoedig mogelijk weer bij het Wehrmachthuisje te kunnen begroeten. Houdt onze website, facebook of twitter in de gaten.