Het is erg belangrijk dat de verhalen van de Tweede Wereldoorlog doorverteld worden en dat de jeugd zich een beeld vormt van de gebeurtenissen in die tijd. Daarom is er voor scholen lesstof ontwikkeld die tijdens een bezoek aan het Wehrmachthuisje doorlopen kan worden.

Een bezoek aan het Wehrmachthuisje is voor leerlingen zeer de moeite waard. De rondleiding duurt ongeveer een uur en de inhoud kan eventueel aangepast worden naar de wensen van de school.