Projecten

Na de restauratie zijn er bedrijven die het Wehrmachthuisje gesponsord hebben met het uitvoeren van een project. Onze dank hiervoor gaat uit naar:


Restauratie

De restauratie van het Wehrmachthuisje is niet alleen mogelijk gemaakt door een tal van enthousiaste vrijwilligers en partners, maar ook door de financiële of materiële bijdrage van diverse sponsoren. Zonder hen was het niet mogelijk geweest om zo’n prachtig resultaat neer te zetten. Natuurlijk gaat onze dank uit naar onze vrijwilligers en particuliere sponsoren, maar ook zijn wij dank verschuldigd aan de volgende partners en sponsoren:

Partners:

Gouden sponsoren:

Zilveren sponsoren:

Bronzen sponsoren:

Begunstigers:

Toon Tinnemans onderhoud en reparatiebedrijf