Het Wehrmachthuisje is gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de Duitse Wehrmacht. Over de hele Kammhuberlinie werden in grote lijnen dezelfde huisjes gebouwd om soldaten die de zoeklichten bedienden onderdak te bieden. De huisjes hadden een afmeting van ongeveer 8 x 5 meter. Er verbleven doorgaans 6 – 8 soldaten in een Wehrmachtshuisje.

Na de oorlog werden door woningnood de huisjes vaak als noodwoning gebruikt. Meerdere gezinnen met vaak veel kinderen maakten op hun beurt gebruik van zo’n Wehrmachtshuisje. Voor zover bekend hebben de volgende personen in dit huisje gewoond:

– Ward en Nel van Tulden-Jacobs
– Frans de Wit en Annie
– W. van Meel en Mien van Stratum
– Harrie van Gemert en Ted van Doorn
– Rien van Beek en Toos

Eind jaren 60 maakte de gemeente een eind aan het bewonen van het huisje. Het huisje werd toen gebruikt als discotheek door Jan Hurkmans en zijn vrienden.

Vele huisjes zijn inmiddels verdwenen. Sommige worden nog bewoond en zijn uitgebreid. Slechts enkele zijn behouden als ruïne of zijn gerestaureerd.

In november 2017 is een groep enthousiaste vrijwilligers gestart met de restauratie van dit Wehrmachthuisje. Op 20 september 2019, de dag dat Someren de 75 jarige bevrijding vierde, is het Wehrmachthuisje geopend door burgemeester Dilia Blok.