Monument Indiëgangers

Deze pagina is voor weergave op kleine schermen zoals telefoons.

De plaquette, die is ingemetseld in de urnenwand, is opgericht ter nagedachtenis aan twee inwoners van Someren-Heide die tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië zijn gesneuveld.

Jan Donkers
Jan wordt geboren op 19 oktober 1925 in Son en woont in Someren-Heide. Als dienstplichtige komt hij in september 1946 op bij de Koninklijke Landmacht in Maastricht en wordt ingedeeld bij het 3-14 Regiment Infanterie. Hij wordt uitgezonden naar Nederlands Indië om daar bij te dragen aan het herstel van de rust en het Nederlands gezag. Hij word slachtoffer van oplaaiend geweld tijdens de guerrillastrijd en sneuvelt tijdens een patrouille op 26 juni 1949. Hij vindt zijn laatste rustplaats op het Nederlands ereveld Menteng Pulo in Jakarta.

Gerrit Mutsers
Gerrit wordt geboren op 21 juni 1927 in Someren-Heide. Opgeroepen voor de dienstplicht, meldt hij zich bij de Koninklijke Landmacht in Roermond, waar hij als soldaat wordt ingedeeld bij het 5e bataljon van het 11e Regiment Infanterie. Gerrit vertrekt met zijn bataljon naar Nederlands Indië en wordt daar als motorordonnans ingezet om bij te dragen aan het herstel van de rust en het Nederlands gezag. Op 9 juli 1949 sneuvelt Gerrit tijdens de militaire acties. Hij vindt zijn laatste rustplaats op het Nederlands ereveld Leuwigajah in Cimahi.

Dit monument is onthuld op 29 mei 2003. Het is aangebracht ter vervanging van een eerdere plaquette die te slecht was om te restaureren.