Slag bij Sluis XI

Deze pagina is voor weergave op kleine schermen zoals telefoons.

Het ‘Monument voor Nederlandse Militairen’ in Someren is opgericht ter nagedachtenis aan de Nederlandse soldaten die in de meidagen van 1940 in de omgeving van Sluis XI zijn gesneuveld, aan alle ingezetenen uit Someren en Asten die tussen mei 1940 en september 1944 in militair verband zijn omgekomen en aan alle plaatsgenoten die tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië als militair zijn gesneuveld.

Al in 1940 is door inwoners van Asten en Someren een comité samengesteld voor het oprichten van een gedenkteken voor de gesneuvelde militairen bij sluis XI. Architect P. Gadiot uit Breda maakte een ontwerp van een stenen nis voor een beeld van kunstenaar Charles Grips, die een jaar eerder ook het beeld van de Mariakapel in Someren-Heide vervaardigde. De bezetter maakte de oprichting echter onmogelijk. Enkele maanden na de bevrijding hervatte het comité haar werkzaamheden.

Het monument is ingezegend op 15 mei 1949 door hoofdlegeraalmoezenier monseigneur Van Straelen.

Noodbrug tijdens de slag om sluis XI