Zwarte Berk

Deze boom is geplant op 20 november 2012 door de burgemeesters Veerhoek van Neder-Betuwe en Veltman van Someren. Het is een welgemeend dankjewel van de Opheusdenaren die in september 1944 huis en haard moesten verlaten na de verloren Slag om Arnhem en onderdak vonden in Someren.

Direct na de oorlog stuurde de toenmalige burgemeester Van Westrhenen een papieren oorkonde naar Someren om ze namens de Opheusdenaren te bedanken voor de gastvrije opvang.

Cees van Eck heeft nog warme herinneringen aan het toenmalige gastgezin De Wit. Toen hij weer eens terugkeerde in Someren, zag hij hoe mooi het was dat inwoners als Marietje Kooistra-Kruijf de evacu├ęs nog konden herinneren. Nog mooier was dat hij ontdekte dat de naam van zijn grootvader Cornelis van Eck, die tijdens de evacuatie is overleden in Someren, elke vijf jaar nog genoemd wordt bij de oorlogsherdenking.

Zo zijn er wel meer Opheusdense families die door de evacuatie een deel van hun familiegeschiedenis schrijven in Someren. Dat alles inspireerde Cees van Eck en de Opheusdense uitgever Ton Keuken om werk te maken van een hernieuwde dankzegging. Ze vonden gehoor bij een Opheusdense boomkweker die een Zwarte Berk (Betula Nigra) schonk, en een bedrijf dat het vervoer wilde regelen.

Oorkonde van de gemeente Kesteren voor de gemeente Someren