Op 15 maart 2018 is Stichting Wehrmachthuisje Someren-Heide opgericht met als doel het Wehrmachthuisje in Someren-Heide te behouden en het doorvertellen van de verhalen van de Tweede Wereldoorlog.

Met de restauratie van het Wehrmachthuisje is de beleving zoals die tijdens de Tweede Wereldoorlog geweest is zo veel mogelijk terug gebracht. Scholen kunnen het huisje bezoeken ter ondersteuning van het onderwijs en geïnteresseerden kunnen tijdens een bezoek informatie opdoen over de luchtoorlog boven Someren en de rol van een Wehrmachthuisje hierin.

Om deze restauratie uit te kunnen voeren was Stichting Wehrmachthuisje Someren-Heide geheel afhankelijk van vrijwilligers, geschonken materialen en giften van stichtingen, bedrijven en particulieren.


Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit 5 leden.

Gerard Verdonschotvoorzitter
Saskia van Rooijsecretaris
Peter de Graaffpenningmeester
Ad van Seggelenbestuurslid
Harry Bakermansbestuurslid

Doelstelling

De visie van Stichting Wehrmachthuisje Someren-Heide is dat het Wehrmachthuisje in Someren-Heide behouden moet blijven om daarmee een stukje historie zichtbaar te maken en een bijdrage te leveren om verhalen uit de Tweede Wereldoorlog in stand te houden. Tevens draagt het behouden van het Wehrmachthuisje bij aan het onderwijs van de schooljeugd en biedt het informatie aan geïnteresseerden van alle leeftijden.

Scholen hebben de mogelijkheid om met leerlingen het Wehrmachthuisje te bezoeken en met behulp van een digitaal schoolbord en aanwezig les- en informatiemateriaal onderwijs te geven over de tweede wereldoorlog. Tevens hebben geïnteresseerden van alle leeftijden de mogelijkheid om het huisje te bezichtigen en informatie op te doen over hetgeen zich afgespeeld heeft in Someren-Heide tijdens de tweede wereldoorlog.

ANBI status

De belastingdienst heeft Stichting Wehrmachthuisje Someren-Heide per 15 maart 2018 de culturele ANBI status toegekend. Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel is het mogelijk dat zij een vergoeding krijgen voor kosten die zij redelijkerwijs gemaakt hebben in de uitoefening van hun functie.

Hierbij een aantal overzichten die te downloaden zijn.